Terra Alta

 

Denominació d’Origen Terra Alta

Denominació d'Origen Terra AltaLa zona de producció i elaboració de la DO Terra Alta (DOTA) està situada al sud de Catalunya, entre el riu Ebre i la frontera amb terres aragoneses i comprèn els 12 termes municipals de la comarca de la Terra Alta.
El seu paisatge manté tots el trets característics d’un terrer d’interior pròxim al Mar Mediterrani: serralades calcàries prelitorals (Ports d’Horta, Serres de Pàndols i Cavalls), petits rius (l’Algars i el Canaletes), muntanyes de roca conglomerada, boscos d’alzina i pi blanc i sobretot, sòls agrícoles tenyits dels típics conreus mediterranis: ametller, vinya i olivera.
Dins d’aquest marc cal afegir tres unitats de paisatge d’interès agrícola clarament diferenciades: La Plana, l’Altiplà i les Valls.

CARACTERÍSTIQUES:

El sòls de conreu presenten generalment textures mitjanes. Tenen com a denominador comú la seva riquesa en calcària i són pobres en matèria orgànica.
El catàleg de sòls de la DOTA classifica fins a 17 perfils, d’entre els que destaca el Panal.
Una altre dels trets que reivindica el caràcter mediterrani d’interior és la climatologia. Abundant insolació i pluviometria escassa.
Destaquen dues particularitats: un singular equilibri entre els dos vents dominants, el Cerç (NO) i les garbinades (marinades de component Sud) i un hivern fred que denota certa continentalitat.

LES VINYES

La vinya està present arreu de les unitats paisatgístiques de La Plana, l’Altiplà i les Valls i especialment concentrada al terç central de la zona de producció, entre 350 i 550 metres d’altitud.

La terrassa és la unitat de conreu més comú i és conseqüència de la interacció del conreu amb la variada orografia que presenta el terreny, disposant-lo en diferents pendents i orientacions, sovint, entre parets de pedra en sec -els marges- o ribassos amb coberta vegetal, contribuint ambdós a evitar les pèrdues de sòl de conreu per erosió.

Els emplaçaments de terrasses més tradicionals són les planes i els costers, diferenciats per pendents inferiors o superiors al 10%, respectivament. La resta de les vinyes es troben en terrasses abancalades, els bancals, i els fondos de les valls, pràcticament sense pendent i per tant amb un major aprofitament hídric.

El predomini de les varietats de raïm tradicionals és l’altre tret diferenciador de la DO Terra Alta. La Garnatxa blanca, la Garnatxa negra i la Garnatxa peluda són les varietats de raïm predominants. Juntament amb el Macabeu, la Parellada i el Samsó sumen tres quartes parts de la superfície de conreu.

Fruit d’aquestes interaccions amb el terrer i la cultura vitícola, la pràctica de la viticultura a la Terra Alta és amiga de l’entorn. La verema es caracteritza per presentar un estat fitosanitari òptim, un raïm madur i un gran valor enològic per l’elaboració dels vins.

Mostrando los 7 resultados